Tančící pes Karel

Školní družinu v pátek odpoledne navštívil pes Karel, který žáků předvedl svoje scholnosti a dovednosti. Moderátor programu se snažil zapojit do akce i některé žáky. Odměnou jim byl nejen zážitek, ale i následné fotografování celého oddělení se psem.

 


27. května 2024