Čarodějnice na školním dvoře

Akce čarodějnice se tentokrát uskutečnila na školním dvoře v 1., 2. a 3. oddělení. Paní vychovatelky ve spolupráci z žákyněmi z 2. stupně připravily pro žáky dvanáct stanovišť, kde si mohli vyzkoušet svoje dovednost. Např. Loupání perníčku, Umístění předmětu do peče, Šperk pro čarodenici, Slalom na koštěti.

Žákům se akce líbilo, některá stanoviště si zopakovali několikrát. Každý si odnest drobnou odměnu a skvělý zážitek.


3. května 2024