Příměstský tábor - Cesta do pravěku

Letos jsme se s malými pralidmi vypravili do Pravěku. Čekala nás cesta plná nástrah, překážek, ale i získávání dovedností a nalézání nových přátelství. Každý den se nesl v jiném duchu, např. Den mamuta, sopky nebo přesličky. Pralidé se rozdělili do tlup a celý týden se snažili dostat do jeskyně. Zkusili si vyrobit oděv a misku na jídlo, ulovit mamuta, spolupracovat s ostatními. Podnikli jsme i výlet vlakem k rybníku, opekli buřty a plnili různé úkoly.

Celou naší pravěkou cestu jsme zakončili vyhodnocením hry a sladkou tečkou od paní Hoffmanové.

Ve fotogalerii se můžete podívat na celotýdenní putování do pravěku.


23. srpna 2021