Dětský den v 1. a 2. oddělení

Žáci z 1. a 2. oddělení si na Dětský den užili spoustu zábavy a her. Za svoje snažení byli po zásluze odměněni. 


3. června 2021