Spaní ve 3. a 7. odd.

Jako každý rok, tak i tento se konalo spaní ve ŠD. Společně jsme si připravili ležení, navečeřeli jsme se a po večeři byl i dezert v podobě zmrzliny v cukrárně. Po zmrzlině jsme se vydali do Sítenského údolí, kde proběhlo stavění stanu, míčové hry a nakonec i hledání pokladu. Nemohi jsme se dočkat večera, protože byla bojovka, která samozřejmě nemohla chybět. Pak už jen krátká pohádka a spát. Spaní proběhlo bez problémů. Spaní ve ŠD se všem moc líbilo a příští rok se těšíme na další...

 


4. června 2019